Ulga termomodernizacyjna od 2019 roku.
Sprzedaż i montaż systemów fotowoltaicznych
Sprzedaż i montaż systemów fotowoltaicznych

Finansowanie

Od 1 lipca 2016 obowiązują nowe zasady rozliczenia energii elektrycznej dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych na podstawie nowelizacji ustawy o OZE. Zasady te opierają się na współczynniku rozliczenia energii oddanej z mikroinstalacji względem pobranej z sieci energetycznej oraz rocznego lub półrocznego okresu jej rozliczenia (lipiec-grudzień i styczeń-czerwiec).
Oznacza to, że przykładowo za oddane 10kWh energii do sieci można pobrać 8kWh energii z sieci bez opłat za jej cenę i dystrybucję. Okres półrocznego rozliczenia również jest optymalny, gdyż układy fotowoltaiczne powinne w tych okresach wytworzyć podobną ilość energii, co daje możliwość planowania wykorzystania nadmiaru energii wyprodukowanej przez mikroinstalację

Przykład:
Instalacja trójfazowa o mocy 3,5 KW składająca się z 14 paneli o wymiarach 1m x 1,7, falownik 3,0 KW ustawiona na dachu w kierunku na południe.
Zakładamy że wytwarza rocznie 3500 kWh równo w obu półroczach.
Mamy zatem do dyspozycji 1750 kWh (3500:2) energii w okresie styczeń-czerwiec oraz w okresie lipiec grudzień.
Przyjmujemy, że gospodarstwo domowe zużywa rocznie 2400 kWh oraz dla uproszczenia obliczeń, że równo w obu półroczach czyli po 1200 kWh (2400:2).
Kolejne założenie dotyczy własnego zużycia (autokonsumpcji) przyjęte na poziomie 300kWh. Zatem z tych 1750 kWh w danym półroczu 1450 kWh (1750-300) zostaje oddane do sieci w ciągu półrocza. Oznacza to również że w tym półroczu pobierzemy z sieci 900 kWh (1200-300).
Współczynnik rozliczenia dla instalacji fotowoltaicznych o mocy poniżej 10kW - 0,8 a powyżej 10 kW – 0,7.Zatem w przypadku rozpatrywanej naszej instalacji obowiązywałby współczynnik 0,8.
Obliczamy więc:
ilość energii możliwej do pobrania z sieci bez opłat jeśli oddano jej na poziomie 1450 kWh z mikroinstalacji,
1450kWh*0.8=1160kWh

ponieważ ilość energii pobranej z sieci jest na poziomie 900 kWh więc pozostaje 260 kWh(1160-900) nierozliczonej, którą „zakład energetyczny" przejmuje na własny użytek nie płacąc za nią nam ani grosza (przed 1 lipca płacono około 16 gr).

Przykład ten pokazuje jak można racjonalnie przewidzieć nadmiar lub niedomiar energii w danym półroczu. Można wykorzystać ten fakt albo przy projektowaniu wielkości instalacji fotowoltaicznej by „uszyc ją na miarę" albo do planowania zwiększenia zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwo i jednocześnie ograniczyć ilość zużycia gazu ziemnego lub innych środków energetycznych opartych na drewnie czy węglu.
Można oczywiście czekać albo zdecydować się już teraz na instalację fotowoltaiczną odseparowaną od sieci energetycznej dającą, dwie podstawowe zalety. Pierwsza to cena prawie o połowę mniejsza niż w przypadku układu współpracującego z siecią, druga natomiast to pewna niezależność energetyczna co szczególnie ma znaczenia tam gdzie siec nie jest wystarczająco stabilna a odbiorca lekceważony przez „gigantów energetycznych". Przetwornica, akumulatory, panele fotowoltaiczne mogą stworzyć układ dający pewien stopień niezależności, stabilizacji napięcia oraz oszczędności na rachunkach za energie elektryczną.
Na co się Państwo zdecydują zależy tylko od Was samych. My możemy pomóc począwszy od doradztwa, poprzez projekt oraz montaż aż do złożenia dokumentów do „zakładu energetycznego" o przyłączenie instalacji.

Pamiętaj, że pierwsza myśl z reguły jest najlepsza.