Ulga termomodernizacyjna od 2019 roku.
Sprzedaż i montaż systemów fotowoltaicznych
Sprzedaż i montaż systemów fotowoltaicznych

Fotowoltaika

Fotowoltaika (photovoltaics – PV) to proces konwersji światła (fotonów) bezpośrednio na elektryczność (napięcie). Materiały o własnościach fotowoltaicznych przetwarzają energię słoneczną w energię elektryczną, mamy więc tu do czynienia z odnawialną energią której proces wytwarzania nie jest szkodliwy dla środowiska.

Systemy fotowoltaiczne (PV) to następujące korzyści:

 • redukcja wysokości rachunków za energię elektryczną,
 • akumulacja energii elektrycznej gdy nie jest ona w pełni wykorzystana (układ off grid),
 • redukcja emisji związków węgla (CO2) co jest jednym podstawowych zobowiązań tzw. pakietu klimatycznego podpisanym przez Rząd Polski w 2014 roku,
 • ochrona fauny i flory gdyż energia odnawialna zastępuje energię wytwarzaną w elektrowniach węglowych które zanieczyszczają powietrze, glebę i negatywnie wpływają na hydrosferę
 • brak odpadów po spalaniu węgla czy odpadów radioaktywnych powstałych w wyniku procesów opartych na paliwie jądrowym.

Systemy fotowoltaiczne generalnie dzieli się na podłączone do sieci energetycznej (on grid) i autonomiczne nie zależne od Dystrybutora energii (off grid).
Niezależnie od rodzaju systemu PV składa się on z:

 • panelu PV
 • systemy montażu
 • inwertera (falownik)
 • układów zabezpieczających i rozdzielczych
 • licznika energii elektrycznej
 • okablowania

Systemy fotowoltaiczne to jeden z najprostszych sposobów na zaspokojenie potrzeb energetycznych własnego gospodarstwa domowego czy przedsiębiorstwa. Dzięki nieustannemu rozwojowi technicznemu i powstaniu wielu form dofinansowania instalacje fotowoltaiczne są już wreszcie dostępne dla zwykłego obywatela. Dziś dom bez instalacji PV nie jest uznawany za ekologiczny i energooszczędny.
Na terenie Polski warunki do wytwarzania energii z systemów fotowoltaicznych z racji położenia geograficznego są przeciętne. Niemniej jednak lokalnie te warunki są zadawalające ze wskazaniem obszarów górskich, województwa lubelskiego oraz południowego świętokrzyskiego i północnego podkarpackiego.